Wat te doen in geval van schade?

Diverse formules zijn mogelijk

Een telefoontje volstaat om uw dossier te laten afhandelen door Roof Insurance.

Hulp nodig?

24 uur op 24 staat er iemand tot uw dienst in geval van een dringend probleem met uw dak. Een erkende dakdekker komt bij u langs (*Pack Comfort en Privilege).
Voor gratis – dringende interventies (Pack Comfort en Privilege) komt Roof Insurance bij u langs tot 2 keer per jaar.

Bel naar Roof Insurance als u een lek ter hoogte van uw schoorsteen heeft; wij houden ons er onmiddellijk mee bezig. We stellen ook een oplossing op maat voor.

Wat zijn de grootste risico’s die niet door het Pack Basic – Comfort – Privilege worden gedekt?

  • Een natuurramp (zie de brandverzekering)
  • Opzettelijk door de verzekerde toegebrachte schade

De bovenstaande lijst is niet exhaustief. Zie de algemene voorwaarden om de precieze omvang van de waarborgen te kennen; deze zijn op verzoek verkrijgbaar en gratis te bekomen bij uw Roof Insurance-agent.

Menu