Wat is de duur van mijn verzekeringscontract?

Het gaat om een verzekeringscontract met een duur van een jaar dat stilzwijgend wordt verlengd voor eenzelfde duur, tenzij een van de partijen minstens 3 maanden vóór het einde van het contract bezwaar aantekent zoals vastgelegd in de wet.

Bijstand 24u/24 in geval van schade.

Menu