Wat doen wij tijdens ons jaarlijkse bezoek?

  1. Inspectie van uw dak + schoonmaak van goten, kroonlijsten,
    aansluitingen van dakvensters, ….
  2. Inspectie van afwerkingen (afdichtingen, schoorsteen, nok en lasnaden).
  3. Nodige herstellingen (in geval van Comfort- en Privilege-contract).
  4. Opmaak van een gedetailleerd rapport over de uitgevoerde werken.
  5. Opmaak van een preventierapport, waarin te lezen staat wat u in het oog moet houden.
Menu