Welke werken worden door Roof Insurance gedekt?

De mogelijke werken zijn sterk afhankelijk van de keuze van uw Roof Insurance-contract.
Roof Insurance biedt drie soorten contracten aan: Starter, Comfort en Privilege.

Platte daken:

 • Inspectie ter plaatse
 • Onderhoud en schoonmaak van het dak
 • Onderhoud en schoonmaak van kroonlijsten/goten
 • Vaststelling en opsporing van lekken
 • Herstelling van blaren
 • Kapotte afdichtingen
 • Slechte opstanden
 • Herstelling van lekken ter hoogte van het membraan
 • Lekken ter hoogte van de tapper
 • Lekken ter hoogte van de schoorsteen
 • Lekken rond dakvensters

Schuine daken:

 • Inspectie ter plaatse
 • Onderhoud en schoonmaak van het dak
 • Onderhoud en schoonmaak van kroonlijsten
 • Vaststelling en opsporing van lekken
 • Kapotte afdichtingen
 • Lekken ter hoogte van de schoorsteen
 • Lasnaden uit zink
 • Slechte aansluiting van de regenwaterbuis
 • Kapotte dakpannen
 • Kapotte leien
 • Lekken ter hoogte van de dakgoot
 • Lekker ter hoogte van de nok
 • Lekken ter hoogte van dakvensters
 • Verwijdering van mos
Menu